การประเมินสถาน ศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมชมพูชานัย เวลา 10.00 น.

การประเมินสถาน ศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมชมพูชานัย เวลา 10.00 น.