คลังเก็บรายเดือน: พฤศจิกายน, 2021

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ร่วมพิธีประดับพระเกี้ยว ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการว่าที่ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ร่วมพิธีประดับพระเกี้ยว ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่30พ.ย.64

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ประชุมวางแผนแนวทางการจัดการศึกษากับผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ผู้อำนวยการว่าที่ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ร่วมประชุมวางแผนแนวทางการจัดการศึกษากับผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึก…

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International รุ่นที่ 5 ประจำปี 2565-2566

🚩โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International รุ่นที่ 5 ประจำปี 2565-2566 (1 ปีการศึกษา) พิเศษสอบออนไลน์ฟรี เพื่อชิงทุนสมทบ ครั้งที่ 9 🇺🇸🇫🇷🇯🇵🇰🇷🇫🇮🇩🇰🇩🇪🇨🇦🇮🇹 📍วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวล…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ อดีตประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ อดีตประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 3 คน ทุนละ5,000 บาท โดยท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม เป็นตัวแทนม…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

วันที่25 พ.ย.2564 เวลา 10.00น. ว่าที่ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วันที่25 พ.ย.2564 เวลา 10.00น. ว่าที่ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นายพงษ์ขจร บุญพงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ เป…

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

วันพิธีประดับพระเกี้ยวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่น 25

แจ้งวันพิธีประดับพระเกี้ยวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่น 25 วัน พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชมพูชานัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดการ

วิดีโอกิจกรรม
0

ผลงานการประกวดประพันธ์บทเพลงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (มัธยมปลาย)

ผลงานการประกวดประพันธ์บทเพลงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (มัธยมปลาย)ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฝากแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำ…

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ สอบรอบที่ 2 MEDIA KIDS AWARD วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14:20น.-…