ผู้เขียน admin

ผลงานทางวิชาการ
0

โครงงานถังดักไขมันด้วยตัวดูดซับจากฝ่าย ฟางข้าว และกากมะพร้าว

โครงงานถังดักไขมันด้วยตัวดูดซับจากฝ่าย ฟางข้าว และกากมะพร้าว สาขาวิชาเคมี ที่ปรึกษาครูดลนภา พรรื่นเริง ครูวิยะดา สิริอมตธรรม

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

เชิญร่วมทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 เข้าร่วมทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอั…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ขอแสดงมุทิตาจิต คุณครูวิวิธนันท์ หยูเห้ง เนื่องในวาระที่จะเกษียณอายุราชการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันที่ 30 กันยายน 2564 #วันวานที่พากเพียร_สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ #พระเกี้ยวน้อยยิ่งใหญ่ตลอดกาล

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

แนวทางการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-2019

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง แนวทางการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา