เรียกดูข้อมูล: ข่าวทุนการศึกษา

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

แจ้งประกาศเลื่อนสอบ MEDIA KIDS AWARD

แจ้งประกาศเลื่อนสอบ เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ สอบรอบที่ 2 วันพฤ…

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International รุ่นที่ 5 ประจำปี 2565-2566

🚩โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International รุ่นที่ 5 ประจำปี 2565-2566 (1 ปีการศึกษา) พิเศษสอบออนไลน์ฟรี เพื่อชิงทุนสมทบ ครั้งที่ 9 🇺🇸🇫🇷🇯🇵🇰🇷🇫🇮🇩🇰🇩🇪🇨🇦🇮🇹 📍วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวล…

ข่าวทุนการศึกษา
0

ประกาศรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา Media Kids Award ประจำปีการศึกษา 2564

– คุณสมบัติเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 มาก่อน จากการสอบชิงทุนจากทาง Medai Kids Award – รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท ระดั…