เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรมนักเรียน

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

การสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

ขอเชิญนักเรียนที่มีความสนใจเข้ารับฟังการแนะแนวศึกษาต่อจากรุ่นพี่

ขอเชิญนักเรียนที่มีความสนใจเข้ารับฟังการแนะแนวศึกษาต่อจากรุ่นพี่ ในวันเสาร์ที่25 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สามารถเข้ารับฟังการแนะแนวตามช่องทางด้านล่างนี้

ข่าวประกวดแข่งขัน
0

ประกาศผลการแข่งขันวงดนตรีอะคูสติกแบนด์ออนไลน์

ประกาศผลการแข่งขันวงดนตรีอะคูสติกแบนด์ ออนไลน์ กิจกรรมพระเกี้ยวน้อยวิชาการ ครบรอบ 22 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ