เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยเขตสกลนคร…

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยเขตสกลนคร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก ครั้งที่ 1 /2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

เชิญร่วมทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 เข้าร่วมทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอั…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ขอแสดงมุทิตาจิต คุณครูวิวิธนันท์ หยูเห้ง เนื่องในวาระที่จะเกษียณอายุราชการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันที่ 30 กันยายน 2564 #วันวานที่พากเพียร_สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ #พระเกี้ยวน้อยยิ่งใหญ่ตลอดกาล

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

แนวทางการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-2019

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง แนวทางการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 23 กันยายน 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานผ่านระบบออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา