กำลังปรับปรุ่ง

เนื่องจากมีผู้เข้าใช้จำนวนมากเกิดไป

ทางนักพัฒนาได้ทำการปิดค้นหารหัสอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

(ชั่วคราว)

และจะเปิดระบบอีกทีในวันพรุ่งนี้

เวลา 10.00 น.