เรียกดูข้อมูล: คลังภาพ

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13 เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานงานประชุ…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ร่วมพิธีประดับพระเกี้ยว ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการว่าที่ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ร่วมพิธีประดับพระเกี้ยว ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่30พ.ย.64

Uncategorized
0

ภาพประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ภาพประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ทอดถวายกฐินของสำนักงาน

ทอดถวายกฐินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ณ วัดพระธาตุดุม วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ดร. สุกิจ ศรีพรหม พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการเป็นตัวแทนคณะครู…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 23 กันยายน 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานผ่านระบบออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา