ข่าวทั้งหมด...........

ชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8-10 ก.ย. 2560

นายพัชรพล สุวรรณเชต ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันเพชรยอดมงกุฏวิชาชีววิทยา รอบเพชรยอดมงกุฏ

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายพัชรพล สุวรรณเขต : รางวัลเหรียญเงินระดับชาติ การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ ประจำปี 2560 (ค่าย3)

    

ลำดับที่ 2 (เหรียญเงิน) การแข่งขันวาดภาพลายเส้น การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับประเทศ

ลำดับที่ 9 (เหรียญเงิน) การแข่งขันฟิสิกส์ประยุทธ์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

นักเรียนที่ผ่านการเข้าเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าย 1 ปีการศึกษา 2559 

         

มหกรรมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร ประจำปีการศึกษา 2559