งบทดลองรายเดือนกันยายน งวดที่12 ปีงบประมาณ2560 

  งบทดลองรายเดือนสิงหาคม งวดที่11 ปีงบประมาณ2560 

  งบทดลองรายเดือนกรกฎาคม งวดที่10 ปีงบประมาณ2560 

  กิจกรรมวิชาการ พระเกี้ยวน้อย ครั้งที่ 3 (แก้ไข E-mail ส่งใบสมัครแข่งขันคอมพิวเตอร์)

  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกรายเดือน งวด9/2560 

  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 7/2560 

  ขอเชิญร่วมเดินวิ่งการกุศล ครบรอบ 18 ปี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560 

  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ประจำปี 2560  

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560  

 ข่าวทั้งหมด...........

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2

ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิชาดาราศาสตร์ : นางสาววนัสพร  อ่อนดี ม.5/1

วิชาคอมพิวเตอร์ :

นายกรพงษ์ ดวงสุภา ม.5/1                           นายเมธาสิทธิ์ เกตุรักษ์  ม.5/15  

                               

นายกาญจนเทพ ถาโท ม.6/2                          นายจักรวรรดิ โสนาเรือ ม.5/1

               

 

 

ชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8-10 ก.ย. 2560

นายพัชรพล สุวรรณเชต ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันเพชรยอดมงกุฏวิชาชีววิทยา รอบเพชรยอดมงกุฏ

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายพัชรพล สุวรรณเขต : รางวัลเหรียญเงินระดับชาติ การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ ประจำปี 2560 (ค่าย3)

    

ลำดับที่ 2 (เหรียญเงิน) การแข่งขันวาดภาพลายเส้น การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับประเทศ

ลำดับที่ 9 (เหรียญเงิน) การแข่งขันฟิสิกส์ประยุทธ์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

นักเรียนที่ผ่านการเข้าเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าย 1 ปีการศึกษา 2559 

         

มหกรรมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร ประจำปีการศึกษา 2559