ข่าวทั้งหมด...........

 5 พ.ย.2561 การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด

 22 ต.ค.2561 พิธีวางพวงมาลาและถวายเครื่องราชสักการะแด่ ร.5

 10 ส.ค.2561 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

 28 ก.ค.2561 กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและบริจาคโลหิต 

 14 มิ.ย.2561 พิธีประดับพระเกี้ยว รุ่นที่ 22 และพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 

 23 ต.ค.2560 พิธีวางพวงมาลา แด่ ร.5

 20 ต.ค.2560 พิธีวางพวงมาลาและถวายเครื่องราชสักการะแด่ ร.5

 26 มิ.ย.2560 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

 22 มิ.ย.2560 พิธีมอบพระเกี้ยวและไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

 16-17 มิ.ย.2560 การปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

 1 มิ.ย.2560 พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 กิจกรรมทั้งหมด..........