กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา