การทดสอบภาษาอังกฤษ CUTEP…

0

ข่าวดี 😍➡️ การทดสอบภาษาอังกฤษ CUTEP รอบ 3กันยายน 2565 ขยายเวลารับสมัครสอบระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2565 👌

สมัครสอบ CUTEP https://register.atc.chula.ac.th/
📌ด้วยความที่ CU-TEP เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ จึงใช้เข้าคณะภาคอินเตอร์เป็นหลัก
เพราะต้องประเมินว่าผู้สมัครนั้นจะสามารถศึกษา
ต่อในหลักสูตรนานาชาติได้หรือไม่ แต่ละคณะ
ก็จะกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำเอาไว้แตกต่างกันออกไป
แต่ก็อาจจะไม่ใช่คณะอินเตอร์แต่ต้องการคะแนน CU-TEP สำหรับบางรอบการสมัคร เช่น
📌แพทยศาสตร์ ที่เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มี
ความสามารถมทางภาษาอังกฤษ ในระบบ TCAS รอบแรกก็ต้องใช้คะแนน CU-TEP ประกอบการสมัครด้วยเช่นกัน สำหรับคำถามที่ว่า CU-TEP เข้าคณะอะไรได้บ้าง คำตอบมีดังนี้
ปริญญาตรี

📌เศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ (EBA CU) CU-TEP ขั้นต่ำ 79
📌อักษรศาสตร์ อินเตอร์ (BALAC) CU-TEP ขั้นต่ำ 80
📌บริหารธุรกิจ อินเตอร์ (BBA CU) CU-TEP ขั้นต่ำ 101
📌จิตวิทยา อินเตอร์ (JIPP) IELTS CU-TEP 104
📌วิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ (ISE) CU-TEP ขั้นต่ำ 80
📌สถาปัตยกรรมศาสตร์ อินเตอร์ (CommDe/INDA) CU-TEP ขั้นต่ำ 80
📌เคมีประยุกต์ อินเตอร์ (BSAC) CU-TEP ขั้นต่ำ 80
📌เทคโนโลยีชีวภาพ อินเตอร์ (BBTech CU-TEP ขั้นต่ำ 80
📌แพทยศาสตร์ (โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ TCAS รอบ Portfolio ) CU-TEP ขั้นต่ำ 110

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น