การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ประกาศเจตจำนงสุจริต (ภาษาจีน).pdf
ประกาศเจตจำนงสุจริต (ภาษาไทย).pdf
ประกาศเจตจำนงสุจริต (ภาษาญี่ปุ่น).pdf
ประกาศเจตจำนงสุจริต (ภาษาอังกฤษ).pdf
ประกาศเจตจำนงสุจริต (ภาษาเกาหลี).pdf