กิจกรรมรับน้องต้นกล้า..

0

กิจกรรมรับน้องต้นกล้า ต.อ. ประจำปีการศึกษา 2565

13 กรกฎาคม 2565

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมรับน้องต้นกล้า ต.อ.รุ่นที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2565

บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


แชร์ :

แสดงความคิดเห็น