“คิงเพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย”

0

รองผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ไพบูลย์ สุรารักษ์ ได้รับมอบหมาย จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุกิจ ศรีพรหม ต้อนรับ และตรวจสอบพื้นที่ จากบริษัท คิง เพาเวอร์ เพื่อสร้างสนามฟุตบอลสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐานสากลแบบ 7 คน ตามโครงการ ‘คิงเพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย’ เพื่อขอรับงบประมาณและการจัดสร้าง ต่อไป


แชร์ :

แสดงความคิดเห็น