จดหมายข่าว ฉบับพิเศษ

0

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดสกลนคร

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น