ชมรม TO BE NUMBER ONE…

0
วันที่23-25 มิถุนายน 2565 ครูหทัยชนก งอยแพง และ นักเรียน น.ส.เพชรวราพร ศิริพงษ์เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร
ณ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
…ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


แชร์ :

แสดงความคิดเห็น