รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนเอกคณิตศาสตร์และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานบุคคล

0

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน เอกคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานบุคคล 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานวิชาการ 1 ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น