ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม เข้าพบท่านรอง…

0
10 ก.พ. 65 เวลา 10.30 น. ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม เข้าพบท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อเรียนเชิญท่านนายก อบจ. ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ฯ


แชร์ :

แสดงความคิดเห็น