โครงการปันยิ้มปันรักปันสุข…

0

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ดร. สุกิจ ศรีพรหม มอบหมายให้กลุ่มบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามโครงการปันยิ้ม ปันรัก ปันสุข เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด มีความรู้เรื่องประชาธิปไตย และรู้จักการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข โดยมีนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/20 5/16 5/17 5/18 และ 6/2 ณ หอประชุมชมพูชานัย


แชร์ :

แสดงความคิดเห็น