คลังเก็บรายเดือน: กุมภาพันธ์, 2022

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง SMTE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

พิธิเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้ทางการเงิน

วันที่ 21 ก.พ.2565 ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม เป็นประธานในพิธิเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และการลงทุนขั้นพื้นฐาน แก่เยาวชนในโรงเรียนธนาคาร ปีบัญชี …

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

กรอกแบบบันทึกเยี่ยมบ้าน SDQ,EQ

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ใคร่ขอความร่วมมือ แจ้ง ประสัมพันธ์ ให้นักเรียนในที่ปรึกษา กรอกแบบบันทึกเยี่ยมบ้าน ,SDQ,EQ ผ่านเว็บไชต์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ออนไลน์ ตามรายล่ะเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ http…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

“คิงเพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย”

รองผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ไพบูลย์ สุรารักษ์ ได้รับมอบหมาย จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุกิจ ศรีพรหม ต้อนรับ และตรวจสอบพื้นที่ จากบริษัท คิง เพาเวอร์ เพื่อสร้างสนามฟุตบอลสร้างสนามฟุตบอ…

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

นำนักเรียนสอบคัดผู้แทนประเทศไทย

วันที่ 12 ก.พ.2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นำนักเรียนสอบคัดผู้แทนประเทศไทย เพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2564 ณ ศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครูผู…

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

ประกาศผลสอบMediaKids รอบที่ 4

📣 แจ้งประชาสัมพันธ์ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ Media Kids ได้จัดการทดสอบนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบ 3 เพื่อที่จะสอบ ในรอบที่ 4 📌ประกาศ “ผลสอบ Media Kids รอบที่ 4

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม เข้าพบท่านรอง…

10 ก.พ. 65 เวลา 10.30 น. ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม เข้าพบท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อเรียนเชิญท่านนายก อบจ. ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระร…