คลังเก็บรายเดือน: มีนาคม, 2022

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

พิธีตั้งศาลพระภูมิของโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเคารพสักการะฯ

วันที่ 30 มีนาคม 2565 ว่าที่ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบพิธีตั้งศาลพระภูมิของโรงเรียน เพ…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

บรรยากาศการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 มีนาคม 2565 บรรยากาศการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวประกาศทั่วไป
0

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 ปีการศึกษา 2565

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสารการรายงานตัวและมอบตัว : ใบมอบตัวและพันธสัญญา

ข่าวประกาศทั่วไป
0

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปี 2565 ประภทสอบคัดเลือกทั่วไป

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปี 2565 ประภทสอบคัดเลือกทั่วไป ไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่าง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปี 2565 ประภทสอบคัดเลือกทั่วไป

ข่าวประกาศทั่วไป
0

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง SMTE

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)  

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

ลงทะเบียนนักเรียนม.4ที่มีสิทธิ์สอบเข้าม.4ที่คิดโควิดหรือมีความเสี่ยงสูง

ลงทะเบียนนักเรียนม.4ที่มีสิทธิ์สอบเข้าม.4ที่คิดโควิดหรือมีความเสี่ยงสูง ลงทะเบียนนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 1. คำร้องนี้เฉพาะผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4ปีการศึกษา2565 โรงเรียนเตรียมอุด…