คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม, 2022

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

ยินดีกับนักเรียนที่ผ่านค่ายโอลิมปิควิชาการ

ยินดีกับนักเรียนที่ผ่านค่ายโอลิมปิควิชาการ นายพนธกร หัสดร ม.6/2, โอลิมปิกสาขาชีววิทยาค่าย 3 นางสาวนภัสสร แสงส่อง ม.6/1, โอลิมปิกสาขาชีววิทยาค่าย 2 นายอนุภาพ โพธิสาร ม.6/6, โอลิมปิกสาขาชีววิทยาค่าย 1 น…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

คณะผู้บริหารร่วมกันปลูกต้นไม้ให้กับสถานศึกษา

คณะผู้บริหารร่วมกันปลูกต้นไม้ให้กับสถานศึกษา วันที่ 18 พ.ค. 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุกิจ ศรีพรหม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลูกต้นไม้ให้กับสถานศึกษาเพื่อลดโลก…

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

แจ้งการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

แจ้งการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 link : https://script.google.com/macros/s/AKfycbyKlvOz8xqur3HNutubQh-E_cgf1BgBJiAoUGLktBHRotqxKon0cF0C3KAn1tVmzHDEdg/exec?pli=1

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ว่าที่ ร.ต. ดร. สุกิจ ศรีพรหม ได้ประชุมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี…

ข่าวประกาศทั่วไป
0

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่มีคะแนนการทดสอบสูงสุดของแต่ละแผนการเรียน

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “ที่มีคะแนนการทดสอบสูงสุดของแต่ละแผนการเรียน”

ข่าวประกาศทั่วไป
0

รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนเอกคณิตศาสตร์และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานบุคคล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน เอกคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานบุคคล 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานวิชา…