คลังเก็บรายเดือน: มิถุนายน, 2022

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก…

วันที่ 27 มิถุนายน​ 2565​ คณะผู้บริหาร​ ครู​ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักให้เห็นโทษพิษภัยของสิ่งเสพติด เนื่องในวันต่อต้า…

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

ชมรม TO BE NUMBER ONE…

วันที่23-25 มิถุนายน 2565 ครูหทัยชนก งอยแพง และ นักเรียน น.ส.เพชรวราพร ศิริพงษ์เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร …ชมรมTO BE NUMBE…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

โครงการห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่4…

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ท่านผู้อำนวยการ และคณะครู พร้อมทั้งนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศ…

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

โครงการปันยิ้มปันรักปันสุข…

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยบริการและชุมชน สัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี จัดบริการวิชาการแก่สังคมโครงการปันยิ้ม ปันรัก ปันสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนและ องค์กรทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นค…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยว่าที่ ร.ต.ดร. สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงถึ…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ร่วมพิธีมอบพระเกี้ยวนักเรียนชั้น ม.4…

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ว่าที่ ร.ต.ดร. สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย รอง ผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมพิธีมอบพระเกี้ยวนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุด…

ข่าวประกาศทั่วไป
0

รับสมัครนักเรียนเข้าสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ…

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2565 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการสมัครออนไลน์ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง https://olympiad.kku.…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

พิธีประดับพระเกี้ยวนักเรียนม.4…

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดพิธีประดับพระเกี้ยวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนั…