คลังเก็บรายเดือน: กรกฎาคม, 2022

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

หนังสือแนวข้อสอบ NETSAT…

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดซื้อหนังสือแนวข้อสอบ NETSAT เข้าห้องสมุดให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการสอบ NETSAT

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

กิจกรรมรับน้องต้นกล้า..

กิจกรรมรับน้องต้นกล้า ต.อ. ประจำปีการศึกษา 2565 13 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมรับน้องต้…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ ร.ต. ดร. สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และคุณครูที่เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินกิจก…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ประชุมปฏิบัติการเพื่อประสาน…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ผ่าน video conference (zoom) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ …

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

รางวัลยอดนักอ่านประจำปี 2564…

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคุณครูที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี 2564 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราช…

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

โครงการปันยิ้มปันรักปันสุข…

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ดร. สุกิจ ศรีพรหม มอบหมายให้กลุ่มบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามโครงการปันยิ้ม ปันรัก ปันสุข เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เก…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ร่วมพิธีประดับพระเกี้ยวนักเรียน…

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูร่วมพิธีประดับพระเกี้ยวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 …