ผู้เขียน webmaster-tune

ข่าวประกาศทั่วไป
0

คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม…

ข่าวประกาศทั่วไป
0

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านข้อสอบข้อเขียน Media Kids Award 2022

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านข้อสอบข้อเขียน Media Kids Award 2022 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รอบที่ 2 วันที่ 1 กันยายน 2565 ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมสอบแข่งขันในรอบที่ 3 ส่วนวันเวลา สถานที…