เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรมนักเรียน

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

ยินดีกับนักเรียนที่ผ่านค่ายโอลิมปิควิชาการ

ยินดีกับนักเรียนที่ผ่านค่ายโอลิมปิควิชาการ นายพนธกร หัสดร ม.6/2, โอลิมปิกสาขาชีววิทยาค่าย 3 นางสาวนภัสสร แสงส่อง ม.6/1, โอลิมปิกสาขาชีววิทยาค่าย 2 นายอนุภาพ โพธิสาร ม.6/6, โอลิมปิกสาขาชีววิทยาค่าย 1 น…

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

แจ้งการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

แจ้งการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 link : https://script.google.com/macros/s/AKfycbyKlvOz8xqur3HNutubQh-E_cgf1BgBJiAoUGLktBHRotqxKon0cF0C3KAn1tVmzHDEdg/exec?pli=1

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

ชมรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศ!! มีข่าวจากชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาแจ้งนะครับ สำหรับใครที่สนใจสามารถเข้ามาสอบถามกับรุ่นพี่ได้ที่กลุ่มไลน์ QR Code ใต้คอมเม้นนะครับ

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

ขอเชิญชวนนักเรียน…เขียนอธิบาย บอกเล่า “เรื่องราว” หรือ “เหตุการณ์”

ขอเชิญชวนนักเรียน…เขียนอธิบาย บอกเล่า “เรื่องราว” หรือ “เหตุการณ์” ของความสุจริตที่คุณได้พบเห็น พร้อมที่จะถ่ายทอดและส่งต่อให้กับสังคมได้รับรู้เพื่อเป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างบ้านเมืองให้…

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

ขอเชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ยุวชนประชาธิปไตย (ออนไลน์) ประจำปี 2565”

ขอเชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ยุวชนประชาธิปไตย (ออนไลน์) ประจำปี 2565” เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ – 22 เมษายน 2565 อบรมออนไลน์เต็มรูปแบบผ่านโปรแกรม zoom ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565…

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

ลงทะเบียนนักเรียนม.4ที่มีสิทธิ์สอบเข้าม.4ที่คิดโควิดหรือมีความเสี่ยงสูง

ลงทะเบียนนักเรียนม.4ที่มีสิทธิ์สอบเข้าม.4ที่คิดโควิดหรือมีความเสี่ยงสูง ลงทะเบียนนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 1. คำร้องนี้เฉพาะผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4ปีการศึกษา2565 โรงเรียนเตรียมอุด…

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกาาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง SMTE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ