เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรมนักเรียน

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

ร่วมประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษ…

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คณะครู พร้อมทั้งนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมประ…

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

การทดสอบภาษาอังกฤษ CUTEP…

ข่าวดี  การทดสอบภาษาอังกฤษ CUTEP รอบ 3กันยายน 2565 ขยายเวลารับสมัครสอบระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2565  สมัครสอบ CUTEP https://register.atc.chula.ac.th/ ด้วยความที่ CU-TEP เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ จ…

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

หนังสือแนวข้อสอบ NETSAT…

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดซื้อหนังสือแนวข้อสอบ NETSAT เข้าห้องสมุดให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการสอบ NETSAT

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

กิจกรรมรับน้องต้นกล้า..

กิจกรรมรับน้องต้นกล้า ต.อ. ประจำปีการศึกษา 2565 13 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมรับน้องต้…

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

โครงการปันยิ้มปันรักปันสุข…

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ดร. สุกิจ ศรีพรหม มอบหมายให้กลุ่มบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามโครงการปันยิ้ม ปันรัก ปันสุข เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เก…

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก…

วันที่ 27 มิถุนายน​ 2565​ คณะผู้บริหาร​ ครู​ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักให้เห็นโทษพิษภัยของสิ่งเสพติด เนื่องในวันต่อต้า…

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

ชมรม TO BE NUMBER ONE…

วันที่23-25 มิถุนายน 2565 ครูหทัยชนก งอยแพง และ นักเรียน น.ส.เพชรวราพร ศิริพงษ์เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร …ชมรมTO BE NUMBE…

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

โครงการปันยิ้มปันรักปันสุข…

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยบริการและชุมชน สัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี จัดบริการวิชาการแก่สังคมโครงการปันยิ้ม ปันรัก ปันสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนและ องค์กรทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นค…