เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรมนักเรียน

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International รุ่นที่ 5 ประจำปี 2565-2566

🚩โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International รุ่นที่ 5 ประจำปี 2565-2566 (1 ปีการศึกษา) พิเศษสอบออนไลน์ฟรี เพื่อชิงทุนสมทบ ครั้งที่ 9 🇺🇸🇫🇷🇯🇵🇰🇷🇫🇮🇩🇰🇩🇪🇨🇦🇮🇹 📍วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวล…

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

วันพิธีประดับพระเกี้ยวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่น 25

แจ้งวันพิธีประดับพระเกี้ยวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่น 25 วัน พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชมพูชานัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดการ

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ สอบรอบที่ 2 MEDIA KIDS AWARD วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14:20น.-…

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

นัดหมายการฉีดวัคซีน Pfizer ในสถานศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

นัดหมายการฉีดวัคซีน Pfizer ในสถานศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นัดฉีดเข็มที่ 2วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 (ช่วงเช้า) จ…

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

ขั้นตอนเข้าใช้งานอินเทอร์เน๊ตโรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ขั้นตอนเข้าใช้งานอินเทอร์เน๊ตโรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ลิงค์ตรวจสอบ https://script.google.com/macros/s/AKfycbzMbRaU3AgdOEVhFeVoIfuwOcbVABID1rI85fA8GPX-rN5tFh3lDSXe445XatA9R7B6/exec ค…

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมให้ข้อมูลกรอกแบบสำรวจความสนใจศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 แผนการเรียนเน้นสมรรถนะเฉ…

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

ขอเชิญร่วมงาน “ราชภัฏอุบลฯ ก้าวไกล สู่ MICE University”

ขอเชิญร่วมงาน “ราชภัฏอุบลฯ ก้าวไกล สู่ MICE University” ระหว่างวันที่ 17-26 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กิจจกรรมทั้งหมด ราชภัฏอุบลฯ ก้าวไกล สู่ MICE University (ubru…