เรียกดูข้อมูล: ข่าวโครงงานวิชาการ

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

ร่วมประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษ…

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คณะครู พร้อมทั้งนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมประ…

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

เข้ารับรางวัลและโล่เพชรรัตนชาติในการประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพผ่

วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 11:30 -17:00 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้นำนักเรียนเข้ารับรางวัลและโล่เพชรรัตนชาติในการประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพผ่าน Social Media Online ณ MCC HALL THE M…