เรียกดูข้อมูล: ข่าวประกาศทั่วไป

ข่าวประกาศทั่วไป
0

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านข้อสอบข้อเขียน Media Kids Award 2022

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านข้อสอบข้อเขียน Media Kids Award 2022 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รอบที่ 2 วันที่ 1 กันยายน 2565 ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมสอบแข่งขันในรอบที่ 3 ส่วนวันเวลา สถานที…

ข่าวประกาศทั่วไป
0

รายชื่อผู้เข้าสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราสาสตร์โอลิมปิก ปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้เข้าสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราสาสตร์โอลิมปิก ปีการศึกษา 2565 01 ดาราศาสตร์ ม.ต้น 02 ดาราศาสตร์ ม.ปลาย 03 ชีววิทยา 04 คณิตศาสตร์ 05 ฟิสิกส์ 06 เคมี 07 คอมพิวเตอร์ แผนผังห้องสอบโครงการโอ…

Uncategorized
0

รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน1 ตำแหน่ง

ข่าวประกาศทั่วไป
0

ประกาศการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

รางวัลยอดนักอ่านประจำปี 2564…

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคุณครูที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี 2564 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราช…

ข่าวประกาศทั่วไป
0

รับสมัครนักเรียนเข้าสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ…

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2565 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการสมัครออนไลน์ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง https://olympiad.kku.…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

พิธีประดับพระเกี้ยวนักเรียนม.4…

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดพิธีประดับพระเกี้ยวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนั…