เรียกดูข้อมูล: จดหมายข่าว

จดหมายข่าว
0

จดหมายข่าว ฉบับพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดสกลนคร