เรียกดูข้อมูล: ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
0

โครงงานถังดักไขมันด้วยตัวดูดซับจากฝ่าย ฟางข้าว และกากมะพร้าว

โครงงานถังดักไขมันด้วยตัวดูดซับจากฝ่าย ฟางข้าว และกากมะพร้าว สาขาวิชาเคมี ที่ปรึกษาครูดลนภา พรรื่นเริง ครูวิยะดา สิริอมตธรรม