เรียกดูข้อมูล: ผลงานทางวิชาการ

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ

โรงเรียนเตรียมอุดม ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง รอบชิงชนะเลิศ ปีการศึกษา 2564 (คลิปวิ…

ผลงานทางวิชาการ
0

โครงงานถังดักไขมันด้วยตัวดูดซับจากฝ่าย ฟางข้าว และกากมะพร้าว

โครงงานถังดักไขมันด้วยตัวดูดซับจากฝ่าย ฟางข้าว และกากมะพร้าว สาขาวิชาเคมี ที่ปรึกษาครูดลนภา พรรื่นเริง ครูวิยะดา สิริอมตธรรม