เรียกดูข้อมูล: วิดีโอกิจกรรม

วิดีโอกิจกรรม
0

ผลงานการประกวดประพันธ์บทเพลงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (มัธยมปลาย)

ผลงานการประกวดประพันธ์บทเพลงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (มัธยมปลาย)ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฝากแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำ…

วิดีโอกิจกรรม
0

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – เกาหลี

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – เกาหลี ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – เกาหลี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – เกาหลี …