รายชื่อผู้เข้าสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราสาสตร์โอลิมปิก ปีการศึกษา 2565

0

รายชื่อผู้เข้าสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราสาสตร์โอลิมปิก ปีการศึกษา 2565

01 ดาราศาสตร์ ม.ต้น

02 ดาราศาสตร์ ม.ปลาย

03 ชีววิทยา

04 คณิตศาสตร์

05 ฟิสิกส์

06 เคมี

07 คอมพิวเตอร์

แผนผังห้องสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ปีการศึกษา 2565

 

คำชี้แจง

 

 

 

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น