ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านข้อสอบข้อเขียน Media Kids Award 2022

0
📣📣📣 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านข้อสอบข้อเขียน Media Kids Award 2022 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รอบที่ 2 วันที่ 1 กันยายน 2565 📣📣📣
ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมสอบแข่งขันในรอบที่ 3
📣📣📣 ส่วนวันเวลา สถานที่จัดสอบรอบที่ 3 จะประกาศให้ทราบในภายหลัง
หมายเหตุ: รายชื่อไม่เรียงลำดับตามคะแนน
แชร์ :

แสดงความคิดเห็น