คลังเก็บรายเดือน: ธันวาคม, 2021

ข่าวประกาศทั่วไป
0

เรื่อง การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียนที่เข้าสอบโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

เรื่อง การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียนที่เข้าสอบโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

ข่าวประกาศทั่วไป
0

เรื่อง เลื่อนการเปิดแบบ onsite เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

เรื่อง เลื่อนการเปิดแบบ onsite เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

แนะแนวศึกษาต่อให้กับรุ่นน้องในการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอขอบคุณ นตท.ธนินทร์ ภู่ภมร นตท.ธนะวิทย์ เดชราช และ นตท.พรอนันต์ พันธุ์เทียม รุ่นพี่ที่ได้มาแนะแนวศึกษาต่อให้กับรุ่นน้องในการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนเตรีย…

ข่าวประกาศทั่วไป
0

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

รับฟังการแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหาร

ขอเชิญชวนนักเรียนชายที่สนใจเข้ารับฟังการแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหาร วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษาวิเศษโพธิศรี

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

การอบรมหลักสูตร data science ในรูปแบบออนไลน์

เชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร data science ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 25 ธ.ค. 64 พร้อมรับเกียรติบัตร โดยวิทยากรจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล และโรงเรียนมัธยม…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ประชุมศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019…

ประชุมศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

รางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี 2563 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย…

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 งานห้องสมุดได้พาคณะครูและนักเรียนเข้ารับรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี 2563 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

การพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอขอบพระคุณมูลนิธิสว่างแดนดินธรรมสถาน ในการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมมือร่วมใจ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 ร่วม…