เรียกดูข้อมูล: Uncategorized

Uncategorized
0

Cover Dance ของชมรม TO BE NUMBER ONE

การเต้น Cover Dance ของชมรม TO BE NUMBER ONE ได้รับรางวัล…. 🏆ชนะเลิศอันดับ ๑ ในงาน”สักการะหลวงพ่อองค์ดำ งามล้ำประเพณี ชมของดีเมืองสว่างแดนดิน” ประจำปี ๒๕๖๕ ณ เวทีกลางบริเวณสนามบินเก่าอำเภอสว่างแดนดิน …

Uncategorized
0

ภาพประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ภาพประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

Uncategorized
0

คลิปวิดีโอการประเมินครูผู้ช่วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คลิปวิดีโอการประเมินครูผู้ช่วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ