เรียกดูข้อมูล: Uncategorized

Uncategorized
0

รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน1 ตำแหน่ง

Uncategorized
0

ร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา…

วันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัยหลากหลาย ตอบส…

Uncategorized
0

เข้าร่วมพิธีรับพระเกี้ยวและการปฏิญาณตน…

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ดร. สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีรับพระเกี้ยวและการปฏิญาณตนของนักเรียน…

Uncategorized
0

Cover Dance ของชมรม TO BE NUMBER ONE

การเต้น Cover Dance ของชมรม TO BE NUMBER ONE ได้รับรางวัล…. 🏆ชนะเลิศอันดับ ๑ ในงาน”สักการะหลวงพ่อองค์ดำ งามล้ำประเพณี ชมของดีเมืองสว่างแดนดิน” ประจำปี ๒๕๖๕ ณ เวทีกลางบริเวณสนามบินเก่าอำเภอสว่างแดนดิน …

Uncategorized
0

ภาพประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ภาพประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

Uncategorized
0

คลิปวิดีโอการประเมินครูผู้ช่วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คลิปวิดีโอการประเมินครูผู้ช่วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ