คลังเก็บรายเดือน: กันยายน, 2022

ข่าวประกาศทั่วไป
0

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านข้อสอบข้อเขียน Media Kids Award 2022

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านข้อสอบข้อเขียน Media Kids Award 2022 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รอบที่ 2 วันที่ 1 กันยายน 2565 ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมสอบแข่งขันในรอบที่ 3 ส่วนวันเวลา สถานที…