คณะผู้บริหารร่วมกันปลูกต้นไม้ให้กับสถานศึกษา

0

คณะผู้บริหารร่วมกันปลูกต้นไม้ให้กับสถานศึกษา

วันที่ 18 พ.ค. 2565

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุกิจ ศรีพรหม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

ปลูกต้นไม้ให้กับสถานศึกษาเพื่อลดโลกร้อน ณ หลังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น