ทอดถวายกฐินของสำนักงาน

0

ทอดถวายกฐินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ณ วัดพระธาตุดุม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ดร. สุกิจ ศรีพรหม พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการเป็นตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทอดถวายกฐินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ณ วัดพระธาตุดุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
แชร์ :

แสดงความคิดเห็น