ประกาศรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา Media Kids Award ประจำปีการศึกษา 2564

0

– คุณสมบัติเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 มาก่อน จากการสอบชิงทุนจากทาง Medai Kids Award
– รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท ระดับชั้นละ 1 ทุน
– รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท ระดับชั้นละ 1 ทุน
– รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท ระดับชั้นละ 1 ทุน
– รางวัลชมเชย จำนวน 8 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท
ระดับชั้นละ 8 ทุน รับสมัครวันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น