ประชุมวางแผนแนวทางการจัดการศึกษากับผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

0

ผู้อำนวยการว่าที่ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ร่วมประชุมวางแผนแนวทางการจัดการศึกษากับผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น