ยินดีกับนักเรียนที่ผ่านค่ายโอลิมปิควิชาการ

0
ยินดีกับนักเรียนที่ผ่านค่ายโอลิมปิควิชาการ
นายพนธกร หัสดร ม.6/2, โอลิมปิกสาขาชีววิทยาค่าย 3
นางสาวนภัสสร แสงส่อง ม.6/1, โอลิมปิกสาขาชีววิทยาค่าย 2
นายอนุภาพ โพธิสาร ม.6/6, โอลิมปิกสาขาชีววิทยาค่าย 1
นายกฤตเมธ นันทรีกูร ม.6/1, โอลิมปิกสาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
แชร์ :

แสดงความคิดเห็น