ร่วมประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่…

0

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดขึ้นโดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น