ผู้เขียน webmaster-tune

Uncategorized
0

คลิปวิดีโอการประเมินครูผู้ช่วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คลิปวิดีโอการประเมินครูผู้ช่วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ทอดถวายกฐินของสำนักงาน

ทอดถวายกฐินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ณ วัดพระธาตุดุม วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ดร. สุกิจ ศรีพรหม พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการเป็นตัวแทนคณะครู…

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

นัดหมายการฉีดวัคซีน Pfizer ในสถานศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

นัดหมายการฉีดวัคซีน Pfizer ในสถานศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นัดฉีดเข็มที่ 2วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 (ช่วงเช้า) จ…

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

ขั้นตอนเข้าใช้งานอินเทอร์เน๊ตโรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ขั้นตอนเข้าใช้งานอินเทอร์เน๊ตโรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ลิงค์ตรวจสอบ https://script.google.com/macros/s/AKfycbzMbRaU3AgdOEVhFeVoIfuwOcbVABID1rI85fA8GPX-rN5tFh3lDSXe445XatA9R7B6/exec ค…