เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

เข้าร่วมการประชุมโรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษา

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ดร. สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมโรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึ…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

คณะผู้บริหารร่วมกันปลูกต้นไม้ให้กับสถานศึกษา

คณะผู้บริหารร่วมกันปลูกต้นไม้ให้กับสถานศึกษา วันที่ 18 พ.ค. 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุกิจ ศรีพรหม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลูกต้นไม้ให้กับสถานศึกษาเพื่อลดโลก…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ว่าที่ ร.ต. ดร. สุกิจ ศรีพรหม ได้ประชุมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ 2565

ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ 2565 ในวันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

พิธีตั้งศาลพระภูมิของโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเคารพสักการะฯ

วันที่ 30 มีนาคม 2565 ว่าที่ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบพิธีตั้งศาลพระภูมิของโรงเรียน เพ…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

บรรยากาศการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 มีนาคม 2565 บรรยากาศการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

พิธิเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้ทางการเงิน

วันที่ 21 ก.พ.2565 ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม เป็นประธานในพิธิเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และการลงทุนขั้นพื้นฐาน แก่เยาวชนในโรงเรียนธนาคาร ปีบัญชี …

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

“คิงเพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย”

รองผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ไพบูลย์ สุรารักษ์ ได้รับมอบหมาย จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุกิจ ศรีพรหม ต้อนรับ และตรวจสอบพื้นที่ จากบริษัท คิง เพาเวอร์ เพื่อสร้างสนามฟุตบอลสร้างสนามฟุตบอ…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม เข้าพบท่านรอง…

10 ก.พ. 65 เวลา 10.30 น. ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม เข้าพบท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อเรียนเชิญท่านนายก อบจ. ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระร…