เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ร่วมพิธีประดับพระเกี้ยว ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการว่าที่ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ร่วมพิธีประดับพระเกี้ยว ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่30พ.ย.64

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ประชุมวางแผนแนวทางการจัดการศึกษากับผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ผู้อำนวยการว่าที่ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ร่วมประชุมวางแผนแนวทางการจัดการศึกษากับผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึก…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ อดีตประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ อดีตประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 3 คน ทุนละ5,000 บาท โดยท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม เป็นตัวแทนม…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

วันที่25 พ.ย.2564 เวลา 10.00น. ว่าที่ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วันที่25 พ.ย.2564 เวลา 10.00น. ว่าที่ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นายพงษ์ขจร บุญพงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ เป…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ทอดถวายกฐินของสำนักงาน

ทอดถวายกฐินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ณ วัดพระธาตุดุม วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ดร. สุกิจ ศรีพรหม พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการเป็นตัวแทนคณะครู…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยเขตสกลนคร…

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยเขตสกลนคร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก ครั้งที่ 1 /2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

เชิญร่วมทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 เข้าร่วมทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอั…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ขอแสดงมุทิตาจิต คุณครูวิวิธนันท์ หยูเห้ง เนื่องในวาระที่จะเกษียณอายุราชการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันที่ 30 กันยายน 2564 #วันวานที่พากเพียร_สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ #พระเกี้ยวน้อยยิ่งใหญ่ตลอดกาล

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

แนวทางการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-2019

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง แนวทางการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา