เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

Uncategorized
0

ร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา…

วันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัยหลากหลาย ตอบส…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ ร.ต. ดร. สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และคุณครูที่เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินกิจก…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ประชุมปฏิบัติการเพื่อประสาน…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ผ่าน video conference (zoom) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ …

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

รางวัลยอดนักอ่านประจำปี 2564…

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคุณครูที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี 2564 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราช…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ร่วมพิธีประดับพระเกี้ยวนักเรียน…

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูร่วมพิธีประดับพระเกี้ยวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 …

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

โครงการห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่4…

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ท่านผู้อำนวยการ และคณะครู พร้อมทั้งนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศ…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยว่าที่ ร.ต.ดร. สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงถึ…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ร่วมพิธีมอบพระเกี้ยวนักเรียนชั้น ม.4…

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ว่าที่ ร.ต.ดร. สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย รอง ผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมพิธีมอบพระเกี้ยวนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุด…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

พิธีประดับพระเกี้ยวนักเรียนม.4…

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดพิธีประดับพระเกี้ยวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนั…

Uncategorized
0

เข้าร่วมพิธีรับพระเกี้ยวและการปฏิญาณตน…

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ดร. สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีรับพระเกี้ยวและการปฏิญาณตนของนักเรียน…