เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม เยี่ยมสนาม…

6 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เยี่ยมสนามสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาว…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

กิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ ชั้นมัธยมศึกษา…

ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวเปิดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เตรียมสอบ O-NET 2565 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภา…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศุล ครบรอบ …

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยโรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษา ทุกภูมิภาค ร่วมกับชมรมกอล์ฟสว่างแดนดิน ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศุล ครบรอบ 22 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะ…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

วันที่ 13 ม.ค. 65 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ

วันที่ 13 ม.ค. 65 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาโพธิ์คำอนุสรณ์ศึกษาดูงานOBECQA ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

โครงการบริการด้านวิชาการให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 3

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำโครงการบริการด้านวิชาการให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 3 เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปี 2565

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

แนะแนวศึกษาต่อให้กับรุ่นน้องในการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอขอบคุณ นตท.ธนินทร์ ภู่ภมร นตท.ธนะวิทย์ เดชราช และ นตท.พรอนันต์ พันธุ์เทียม รุ่นพี่ที่ได้มาแนะแนวศึกษาต่อให้กับรุ่นน้องในการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนเตรีย…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ประชุมศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019…

ประชุมศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

การพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอขอบพระคุณมูลนิธิสว่างแดนดินธรรมสถาน ในการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมมือร่วมใจ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 ร่วม…