เรียกดูข้อมูล: ข่าวประกาศทั่วไป

ข่าวประกาศทั่วไป
0

ขั้นตอนการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขั้นตอนการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวประกาศทั่วไป
2

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ CU-TEP ภูมิภาค

รายละเอียดเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติ่มทั้งหมด http://www.atc.chula.ac.th/COVID19REG_TH.html โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ CU-TEP ภูมิภาค

ข่าวประกาศทั่วไป
0

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ข่าวกิจกรรมนักเรียน
0

งานอนามัยโรงเรียน ขอแจ้งการเลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2

งานอนามัยโรงเรียน ขอแจ้งการเลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 รายละเอียด งานอนามัยโรงเรียน ขอแจ้งการเลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ดังต่อไปนี้ – นักเรียนที่ฉีดวันที่ 17 ต.ค. 64 วันนัดเดิม 7 พ.ย. 64 …

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

เชิญร่วมทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 เข้าร่วมทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอั…

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

ขอแสดงมุทิตาจิต คุณครูวิวิธนันท์ หยูเห้ง เนื่องในวาระที่จะเกษียณอายุราชการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันที่ 30 กันยายน 2564 #วันวานที่พากเพียร_สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ #พระเกี้ยวน้อยยิ่งใหญ่ตลอดกาล

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร
0

แนวทางการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-2019

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง แนวทางการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา